Nasze miasto

Kalisz
Kalisz

Mało kto o tym pamięta, ale Kalisz jest najstarszym miastem w Polsce, a przynajmniej takim mianem się określa. W istocie jest to zbyt daleko idące twierdzenie – prawa miejskie Kalisz posiada bowiem dopiero od 1268 roku. Osada istniała rzeczywiście kilka wieków wcześniej, ale nie istnieją dokładne badania potwierdzające, że działo się to w trakcie tak zwanej wiosny ludów. Skąd wzięło się więc to miano? Otóż w 158 roku rzymski uczony Klaudiusz Ptolemeusz wspomina o Kalisii, którą niektórzy badacze łączą ze współczesnym Kaliszem. Jednak trzeba zaznaczyć, że to powiązanie nie ma do dzisiaj pełnego uzasadnienia historycznego. Ważnym faktem w dziejach miasta było nadanie Żydom tak zwanego Przywileju Kaliskiego, regulujący sytuację prawną tej mniejszości. Największy rozwój miasta to wieki XV i XVI, który zahamowała dopiero seria pożarów i wojen począwszy od wieku XVII aż po pierwszą i drugą wojnę światową. 

Obecnie Kalisz zajmuje powierzchnię około siedemdziesięciu kilometrów kwadratowych, a mieszka w nim sto dziesięć tysięcy ludzi. Przez ponad dwadzieścia lat ( od roku 1975 do 1998) pełnił ważną funkcję administracyjną jako stolica województwa kaliskiego, po zmianach administracyjnych stał się częścią województwa wielkopolskiego. Miasto jest wspaniale usytuowane, w dolinie rzeki Prosny, na terenie znanym jako Wysoczyzna Kaliska. Piękną przyrodę można podziwiać w słynnym rezerwacie Torfowisko Lis, a w granicach miasta leży Las Winiarski oraz Jezioro Pokrzywnickie. Ale walory naturalne to nie wszystko, miasto może się także poszczycić licznymi zabytkami. Wśród nich wymienić należy wybudowaną w stylu gotyckim katedrę pod wezwaniem świętego Mikołaja Biskupa, trzy zespoły klasztorne: franciszkański, pobernardyński i pojezuicki, w których skład wchodzi kilka obiektów sakralnych, barokową bazylicką kolegiatę Najświętszej Marti Panny, cerkiew prawosławną pod wezwaniem świętych Piotra i Pawła, liczne nekropolie, budynek Ratusza Miejskiego z 1924 roku, klasycystyczny Pałac Trybunalski, Pałac Puchalskich, średniowieczne mury obronne, fabryki sukna Beniamina Repphana oraz Fortepianów i Pianin Arnolda Fibigera i Teodora Bettinga, a także najstarszy publiczny park w Polsce – istniejący już od 1798 roku Stary Park. 

Kalisz to bardzo istotne miasto w skali całego województwa. Jest częścią Kalisko-Ostrowskiego Okręgu Przemysłowego, wytwarza się tutaj maszyny i silniki lotnicze, słodycze, napoje, koncentraty spożywcze, odzież, koronki, firany. Miasto jest dobrze skomunikowane drogowo, ma niezłe połączenia kolejowe i autobusowe.